Uczniowie klas pierwszych pasowani na czytelników.

Uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelników naszej biblioteki. Klasa IA zawitała do biblioteki 22.03.2022r. a klasa IB 25.03.2022 r.

Pasowanie na czytelnika, to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz przekazał uczniom wiele cennych informacji dotyczących książek i pokazał jak należy korzystać z księgozbioru. Zapoznał dzieci z regulaminem wypożyczalni i czytelni oraz zasadami wypożyczania. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością książek.
W zaczarowany świat bajek i baśni wprowadziły pierwszaków uczennice z klasy VIIB. Na spotkanie przybyła także Królowa Książka, która skarżyła się na brak poszanowania książek. Na koniec uroczystości przyszli czytelnicy złożyli ślubowanie, że będą szanować wypożyczone książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wywiązywać się z obowiązków czytelnika. Na uczestników czekały też niespodzianki w postaci książki „Pierwsze abecadło”, dyplom, kolorowe zakładki oraz rożek obfitości przygotowany przez rodziców.