UBEZPIECZENIA NNW NASZYCH DZIECI.

Drodzy Rodzice! 
    W porozumieniu z Radą Rodziców podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu, na terenie szkoły, ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków od nowego roku szkolnego.
    Przypominam, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia.
    Decyzja nasza podyktowana była następującymi względami:

  • wejściem przepisów związanych z RODO dotyczących udostępniania danych osobowych uczniów ubezpieczycielowi,
  • stanowiskiem, że w ubezpieczeniach proponowanych Rodzicom przez szkoły wydaje się, że to Rodzic jest stroną umowy – to On ubezpiecza swoje dziecko i to On płaci składkę ubezpieczeniową, 
  • w odniesieniu do powyższego, formalnie rzecz biorąc, umowa na ubezpieczenie uczniów w szkole zawierana była między Towarzystwem Ubezpieczeniowym a Szkołą, która pośredniczyła w przekazywaniu danych osobowych uczniów,
  • z punktu widzenia prawa zagwarantowana przez art. 353 Kodeksu Cywilnego swoboda zawierania umów jest respektowana w umowie między Towarzystwem Ubezpieczeniowym a Szkołą, trudno się w tej umowie dopatrzeć swobody w relacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe – Rodzic, 
  • dotychczas rodzice akceptowali jedynie warunki ubezpieczenia wybrane przez Radę Rodziców.

Reasumując każdy Rodzic podpisując indywidualną umowę będzie miał możliwość dostosowania pakietu i formy ubezpieczenia do własnych potrzeb i kryteriów, a to zawsze budziło duże kontrowersje, a szczególnie w momencie wypłacania odszkodowania. 

Odsyłamy państwa do zapoznania się z poniższymi linkami:
Możesz ubezpieczyć dziecko poza szkołą     zobacz >>>
Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej    zobacz >>>
Komunikat UKNF w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej    zobacz >>>

Przypominamy, że obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.
Wychodzimy jednak z założenia, zgodnie z naszym „Regulaminem organizacji wycieczek szkolnych”, że każda dodatkowo organizowana forma aktywności dzieci związana z krajową wycieczką wyjazdową powinna być objęta ubezpieczeniem. Dlatego rekomendujemy ubezpieczenia takich wycieczek w formie bezimiennej.

Z poważaniem
Dyrekcja i Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu