Pożegnanie ostatniego rocznika gimnazjalistów oraz pierwszego rocznika ósmoklasistów

 

        Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów trzecich klas gimnazjum oraz ósmych klas szkoły podstawowej odbyła się 19 czerwca 2019 r. w środę w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Bielskiej. Przygotowali ją uczniowie szkoły pod kierunkiem swoich nauczycieli wychowawców. Obecnością zaszczyciły ją: Pani Dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska oraz obie Jej zastępczynie – Pani Ewa Szajwaj i Pani Katarzyna Zięba. Gośćmi uroczystości byli także: Pani Beata Sulska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bolesławca, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Pan Stanisław Wiącek oraz zaprzyjaźnione ze szkołą Pani Maria Niemczuk Prezes Koła Stowarzyszenia Sybiraków w Bolesławcu i Pani Janina Piestrak-Babijczuk. Na to wyjątkowe spotkanie przybyli nauczyciele i rodzice uczniów.

      Po przywitaniu gości i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor  Irena Sikora-Kołodyńska, następnie Pani Beata Sulska. Wręczono nagrody dla uczniów, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu. Pani Dyrektor odczytała decyzję kapituły Nagrody Młody Jastrząb Bolesławca, która tradycyjnie nagrodziła statuetkami dziesięciu gimnazjalistów szczególnie wyróżniających się w nauce, sporcie, działalności artystycznej i wolontariacie. Podziękowano także rodzicom za pracę na rzecz szkoły. W dalszej części spotkania uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Nastąpiło również przekazanie sztandarów szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu, a ustępujący jego członkowie zostali nagrodzeni specjalnymi podziękowaniami. W imieniu absolwentów głos zabrała …

    Szczególny moment w uroczystości stanowiło przemówienie Pani Marii Niemczuk, która podsumowała lata współpracy z Bolesławieckimi Sybirakami i w ich imieniu podziękowała nauczycielom i uczniom Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir.

    Grupa 60 uczniów zaprezentowała przygotowaną pod kierunkiem Pań – Ewy Ołenicz-Bernackiej i Justyny Rapy część artystyczną. Uroczystość zakończył tradycyjny polonez. Zatańczyli w nim gimnazjaliści przygotowani przez Panią Karolinę Smutek.

     Dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym za wyjątkową oprawę tego dnia za zaangażowanie i ciężką pracę.

    Absolwentom naszej szkoły życzymy powodzenia i spełnienia marzeń.

                                                                                  Info: Ewa Ołenicz – Bernacka