UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 

Uroczystość rozpoczęcia  roku szkolnego 2019 / 2020 dla uczniów klas I- IV odbyła się 2 września 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Juliusza Słowackiego. Uczniowie klas V – VIII powitali nowy rok szkolny z wychowawcami w salach lekcyjnych.  

Uczniowie klasy III a i III c rozpoczęli program artystyczny słowami piosenki:

„Przyjaźnie i wesoło

Żegnamy rzekę las.

Ach, witaj, witaj szkoło!

Już czas do pracy , czas!”

Wszyscy uczniowie pożegnali się z wakacjami.

W nowym roku szkolnym powitani zostali uczniowie, wychowawcy oraz rodzice. Szczególnie ciepło powitano najmłodszych uczniów, takimi oto słowami:  „ Czego Wam życzyć na początek? Życzę kolegów, zabaw, piątek.  

I żeby nikt się szkoły nie bał, bo nie ma czego, bo nie trzeba”.

Niech szkoła będzie dla wszystkich uczniów miejscem wielu radości i przyjaźni.

 

Dziękujemy nauczycielom i pracownikom obsługi  za pomoc w organizacji tej uroczystości.

B. Czeladka  i W. Walęga