Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2021/2022

Uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej 

nie muszą kupować podręczników ani ćwiczeń do przedmiotów obowiązkowych.

Książki zostaną wypożyczone na rok szkolny2021/ 2022 z biblioteki.

Zasada ta nie dotyczy podręcznika do religii. 

Uczniowie uczęszczający na lekcje tego przedmiotu będą korzystać z następujących podręczników:

Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2021/2022

  1. Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii do klasy I. Wydawnictwo Jedność
  2. Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii do klasy 2.Wydawnictwo Jedność
  3. Klasa III SP Jezus jest z nami – Zeszyt ćwiczeń z płytą CD. Wydawnictwo Jedność
  4. Miejsca pełne BOGActw – Podręcznik do nauki religii do klasy IV. Wydawnictwo Jedność
  5. Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do nauki religii do klasy 5. Wydawnictwo Jedność
  6. Tajemnice BOGAtego życia – Podręcznik do religii do klasy 6. Wydawnictwo Jedność
  7. Błogosławieni, którzy szukają Jezusa – Podręcznik do religii do klasy 7.Wydawnictwo Jedność
  8. Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi – Podręcznik do religii 8.Wydawnictwo Jedność