Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2021/2022

Uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej

nie muszą kupować podręczników ani ćwiczeń do przedmiotów obowiązkowych.

Książki zostaną wypożyczone na rok szkolny 2022/ 2023 z biblioteki.

Zasada ta nie dotyczy podręcznika do religii. 

Uczniowie uczęszczający na lekcje tego przedmiotu będą korzystać z następujących podręczników:

PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

KLASA 1

„Poznaję Boży świat” – karty pracy. Wydawnictwo Jedność.

 

KLASA 2

„Odkrywam królestwo Boże” – karty pracy. Wydawnictwo Jedność.

 

KLASA 3

„Poznaję Jezusa” – karty pracy. Wydawnictwo Jedność.

 

KLASA 4

„Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo Jedność.

 

KLASA 5

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – podręcznik i ćwiczenia.
Wydawnictwo Jedność.

 

KLASA 6

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo Jedność.

 

KLASA 7

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”– podręcznik. Wydawnictwo Jedność.

 

KLASA 8

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik. Wydawnictwo Jedność.