SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BOLESŁAWCU

Urszula Bodziona -przewodnicząca szkoły
Adrian Stoltman-zastępca przewodniczącej szkoły
Justyna Pankowska-skarbnik szkolny
Olgierd Fogt-sekretarz szkolny
Magda Dębińska– wsparcie samorządu