Certyfikat Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie

 

     28 listopada 2019r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu podczas konferencji nt.”Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w Szkole Promującej Zdrowie” odbyło  się uroczyste wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie/ Przedszkola Promującego Zdrowie.

     W uroczystości uczestniczyła pani Wioletta Majka –Stangret ,wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

     Pani Małgorzata Grzelczyk  uczestnicząca w spotkaniu, była naszym bezpośrednim Koordynatorem Wojewódzkim Dolnośląskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie.

    Szkoła Podstawowa nr 2 była jedną z 11 placówek, które przybyły na tę uroczystość. Zanim jednak otrzymaliśmy upragniony certyfikat, odbyła się prezentacja dorobku w zakresie promocji zdrowia, którą przedstawiali koordynatorzy.

     Nasi uczniowie z klasy III c : Hanna Małowiecka , Emilia Wąsik, Paulina Rapa, Oliwia Żołańska, Adrian Małoszyc i Maksymilian Gresio wystąpili z krótką, ale bardzo wymowną inscenizacją ph.”Witaminki”, która zakończyła się wręczeniem symbolicznej porcji witamin dla zebranej tam publiczności. Występ artystyczny zapowiedziała uczennica kl. III b Laura Janeczko.

     Na zakończenie uroczystości odbyło się wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie/ Przedszkola Promującego Zdrowie na ręce dyrektorów obecnych placówek. Nasz certyfikat odebrała nasza pani dyrektor Irena Sikora – Kołodyńska .

Uroczystość podsumowała dyrektor DODN dr Jolanta Horyń.

      To wydarzenie było wspaniałą okazją promowania naszej szkoły na szerszą skalę.

     Składam serdeczne podziękowania Dyrekcji naszej szkoły, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom, Rodzicom oraz Pracownikom Niepedagogicznym za ogromne wsparcie w działania promocji zdrowia, jakie miały miejsce w naszej szkole.

     Zachęcam do dalszej owocnej współpracy w zakresie szerzenia idei

i wartości edukacji zdrowotnej w naszej placówce w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

 

??

     Podziękowania  składam  Radzie Rodziców ,która sponsorowała wydatki związane z tym wydarzeniem .

    Serdecznie dziękujemy za środek transportu dla uczniów i opiekunów po odbiór Certyfikatu, jaki zapewniło nam Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bolesławcu.

 

                                                                             Koordynator SzPZ: Beata Czeladka