Złota SetkaTalentów Roku 2020

15 X – W Bolesławcu ogłoszono Złotą Setkę Talentów Roku 2020, tj. uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach naukowych. Dyrektor szkoły, pani Irena Sikora – Kołodyńska wręczyła laureatowi Dawidowi Gąsiorowskiemu z klasy III c (wych. Monika Grzyb) pamiątkowe pióro i certyfikat „Talent Roku 2020”. Serdecznie gratulujemy.