Aktywna tablica

W roku szkolnym 2020/ 2021 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Aktywna tablica”.

Dzięki programowi szkoła została wyposażona w laptopy co umożliwia wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

   W celu poszukiwania bardziej innowacyjnych i skutecznych metod nauczania, w szkole został powołany zespół ds. TiK, którego zadaniem jest wspieranie organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem TiK oraz odpowiadanie za bieżące wsparcie i szkolenia w zakresie planowania nauczania i strategii dotyczących zmiany metod i technik nauczania z podających na aktywizujące.

tekst K. Dzierwa