Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III.

26 lutego odbył się w szkole Powiatowy Konkurs Matematyczny, etap
szkolny dla klas III. Wzięło w nim udział 12 uczniów. Do grupy
laureatów w kolejności otrzymanych punktów należą: Emilia Jakubczyc
( III c), Dawid Gąsiorowski ( III c), Joanna Żurawek ( III a), Antoni
Blatkiewicz ( III c), Soima Kyryło ( III b ). Gratulujemy wszystkim
uczestnikom osiągnięć.

info./tekst M. Grzyb