Zajęcia pokazowe z wykorzystaniem interaktywnego robota oraz pakietu pomocy dydaktycznych Photon

15.12.2023r. w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia pokazowe dla nauczycieli specjalistów z wykorzystaniem interaktywnego robota oraz pakietu  pomocy dydaktycznych Photon -Moduł kompetencje emocjonalno-społeczne.
Zajęcia prowadzone były przez specjalistów: Sylwię Łukasiewicz-Nawieśniak i Beatę Wysocką.
W zajęciach brali udział uczniowie z klas 1a, 3a i 3b, którzy za pomocą aplikacji sterowali funkcjami robota wykonując etapy gry edukacyjnej na macie . Uczniowie jednocześnie poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i wypowiedzi rozwijali świadomość społeczną –uczyli się odczuwania empatii wobec innych – w tym osób z różnych środowisk, kultur czy narodowości (w tym uczniowie z Ukrainy). Ćwiczenia obejmowały między innymi naukę okazywania szacunku, okazywania troski o uczucia innych, zrozumienia i wyrażania wdzięczności, rozpoznawania różnorodnych norm społecznych.
W związku z pandemią, długotrwałą izolacją i brakiem normalnych relacji z rówieśnikami wszyscy obserwujemy wzrost niepokojących zjawisk wśród najmłodszych – wzrasta liczba nerwic i stwierdzonych przypadków depresji, zwiększa się poziom agresji. Moduł SEL pozwala wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające te niepożądane zjawiska. Wykorzystanie robota i dodatkowych pomocy dydaktycznych, a także zastosowana forma ćwiczeń i zabaw, rozbudzają ciekawość i pozwalają uczniom na większe zaangażowanie.
Zestaw nowatorskiej metody terapeutycznej –Photon-Moduł kompetnecje emocjonalno-społeczne zawiera:

  • robot Photon EDU (zestaw scenariuszy zajęć (50 szt.)
  • maty edukacyjne (2 szt.)
  • zestawy fiszek (5 kpl.)
  • karty pracy

Firma Photon Education została doceniona przez Education Alliance Finland, globalną firmę certyfikującą rozwiązania edukacyjne. Pomoce dydaktyczne oferowane przez markę zostały wysoko ocenione przez ekspertów w dziedzinie nauczania.
Wykorzystując ćwiczenia z zestawu  uczniowie podczas edukacyjnych  dowiadują się jak radzić sobie z trudnymi zagadnieniami oraz lepiej funkcjonować w rodzinie, szkole i społeczeństwie. Zostają wyposażeni w podstawowe umiejętności radzenia sobie z agresją, stresem i negatywnymi emocjami. Lepiej  dokonują właściwych wyborów, współpracują w grupie, oraz uczą się szacunku do siebie nawzajem.
Reportaż z  przeprowadzonej lekcji pokazowej powstał przy udziale szkolnej telewizji pod opieką p. Urszuli Ilczyny.

info/S.Łukasiewicz-Nawieśniak