MAMY WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  Z JĘZYKA POLSKIEGO ,,PINGWIN”

Do konkursu w listopadzie 2022 r. przystąpiło 9. uczniów z klasy V c .
Każdy z uczestników miał do rozwiązania test z zakresu literatury i nauki o języku. Zagadnienia dostosowane były do podstawy programowej. Uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki  i zajęli miejsca w pierwszej dwudziestce oraz trzydziestce.
Natomiast na szczególne wyróżnienie zasłużyła  E m i l i a   J a k u b c z y c, która zajęła 3 miejsce w kraju (na 180  uczestników).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

info M. Grzyb