Góra Grosza

Góra Grosza- piękna, ogólnopolska akcja dla ,,dobrych serc”. Co roku bierzemy w niej udział. Zbieramy grosiki, które potem pani Monika wysyła do Warszawy do Towarzystwa Nasz Dom, tak jak wiele szkół i przedszkoli z całej Polski.
Z zebranych milionów groszy Towarzystwo organizuje: programy stypendialne dla ponad 100 dzieci, Akcję Ubrania, pomoc specjalistyczną-  terapię, rehabilitację, a także prowadzi specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz wspomaga ośrodki wsparcia psychologicznego PORT. Grosz dla nas  to niewiele, ale gdy zbierzemy ich razem więcej, stanowią wielką pomoc dla tych, którzy jej potrzebują.
Przed nami kolejna, XXIII edycja akcji Góra Grosza. Zacznijmy kolejne wielkie zbieranie. Grosz do grosza , a będzie kokosza.
Akcję w szkole prowadzi pani Monika Grzyb.
info M.Grzyb