Apel klas 1-3

6 lutego 2023r. odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze.
Wyróżniono na nim wzorowych uczniów klas I -III oraz uczniów klas trzecich- laureatów szkolnego konkursu ortograficznego i matematycznego.

info S.Baran