DZIEŃ LICZBY PI

14 marca 2023 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Liczby π.
Z tej okazji na I piętrze uczniowie mogli dowiedzieć się różnych ciekawostek z gazetki szkolnej poświęconej temu świętu.
Na drugiej godzinie lekcyjnej wysłuchaliśmy audycji poświęconej historii liczby π oraz znaczeniu jej w życiu codziennym.
W trakcie lekcji matematyki oraz podczas przerw uczniowie klas 4-8 rozwiązując różne zadania, mogli samodzielnie zbadać liczbę π.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się tego dnia konkurs „Matematyczne podchody”, w którym rywalizowali uczniowie klas 6-8. Zabawa polegała na odszukaniu na terenie szkoły 12 zadań oraz ich rozwiązaniu. Wykonane zadania były wrzucane przez uczniów do specjalnie przygotowanej skrzynki, po czym sprawdzane przez nauczycieli matematyki. Wynikiem każdego zadania była liczba 3,14. Uczeń z największą liczbą dobrze wykonanych zadań został nagrodzony oceną celującą z matematyki.
Uczniowie bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczcili Dzień Liczby π.