80. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

 

19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Było ono największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Żydzi zaatakowali Niemców w obliczu planowanej likwidacji getta..
Symbolem pamięci tego wydarzenia z wiosny 1943 roku jest żonkil. Dlaczego?
Ponieważ, ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę 
powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.
Aby upamiętnić ofiary tego wydarzenia uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która  ma na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim. 

Samorząd Uczniowski