„Mistrzowie klas 8 Szkół Podstawowych w udzielaniu pierwszej pomocy”

15 czerwca 2023 odbył się I Konkurs klas ósmych szkół podstawowych z pomocy przedmedycznej „Razem możemy więcej – pierwsza pomoc bez tajemnic” zorganizowany przez Fundację „Wspierajmy Zdrowie” działającą przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowała drużyna w składzie:
Paweł Wcisło – klasa 8 b
Gabriel Gabrysiak – klasa 8 a
Jakub Orłowski – klasa 8 a

Uczniowie w pierwszym etapie indywidualnie rozwiązywali test zdobywając punkty dla drużyny. Drugi etap – część praktyczna – zadania sprawnościowe, drużyna prezentowała umiejętności
udzielania pierwszej pomocy, samodzielnego działania każdego ratownika i pracę zespołową.

Drużyna naszej szkoły zwyciężyła i otrzymała tytuł:
Mistrza klas 8 Szkół Podstawowych w udzielaniu pierwszej pomocy”
Zwycięzcy zdobyli dla szkoły puchar i dyplom oraz nagrodę w postaci profesjonalnej apteczki pierwszej pomocy. Każdy z uczestników otrzymał indywidualnie nagrodę i dyplom.
Gratulujemy!

Opiekun drużyny: Małgorzata Myszka