Zestaw podręczników do nauki religii

ROK SZKOLNY 2023/2024

KLASA 1

„Poznaję Boży świat”.Podręcznik. Wydawnictwo Jedność.

KLASA 2

„Odkrywam królestwo Boże”. Podręcznik.Wydawnictwo Jedność.

KLASA 3

„Poznaję Jezusa” – zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Jedność.

KLASA 4

„Odkrywam życie z Jezusem” – podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo Jedność.- (dostępne w księgarni od 15.08.2023 r.)

KLASA 5

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – podręcznik i ćwiczenia.

Wydawnictwo Jedność.

KLASA 6

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – podręcznik i ćwiczenia. WydawnictwoJedność.

KLASA 7

Szczęśliwi, którzy czynią dobro– podręcznik.
Wydawnictwo Jedność.

KLASA 8

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik.
Wydawnictwo Jedność.