„Kreatywna Matematyka”

W roku szkolnym 2023/2024 zrealizowaliśmy ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Kreatywna Matematyka”

Wspierał on rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych wśród uczniów poprzez nowatorskie i aktywizujące podejście do nauki matematyki. Pomagał w zdobywaniu umiejętności matematycznych przy wykorzystaniu różnorodnych i dostosowanych do potrzeb uczniów metod, form i środków pracy. Zachęcał tym samym do aktywnego zaangażowania uczniów w proces nauki.

Projekt składał się z ośmiu modułów:

• Październik – „Matematyka w przyrodzie”

• Listopad – „Matematyka wokół nas”

• Grudzień – „Geometria ukryta w zabawie”

• Styczeń – „Matematyczne układanki”

• Luty – „Sensoryczna matematyka”

• Marzec – „Matematyczne kodowanie”

• Kwiecień – „Matematyka z jajem”

• Maj – „Klocki matematyczne”

Efektem końcowym realizacji projektu było otrzymanie przez szkołę certyfikatu,  świadczącego o realizacji wszystkich zadań modułowych.

Wszystkie działania dokładnie opisane są na stronie internetowej szkoły w zakładce „KREATYWNA MATEMATYKA”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami tam umieszczonymi.

info K.Dzierwa