Matematyk z błyskiem: zadania- zestaw 2

„Matematyk z błyskiem” – zestaw II

Zadanie 1      

W trójkącie ABC kąt przy wierzchołku C jest dwukrotnie większy od kąta przy wierzchołku B, a kąt przy wierzchołku A jest trzykrotnie mniejszy od kąta przy wierzchołku B. Oblicz rozwartości kątów trójkąta ABC. Podaj nazwy tego trójkąta ze względu na boki oraz ze względu na kąty.

Zadanie 2         

Czternastoletnia Ania jest o 25 lat młodsza od swojej mamy, a 5 razy młodsza od swojej babci. O ile lat babcia jest starsza od mamy Ani?

Zadanie 3        

Kacper i Szymon wyjechali w góry z namiotem. Koszt korzystania z pola namiotowego za pierwszą dobę wynosił 7,50 zł od osoby, czyli dwa razy więcej niż za następną, a koszt trzeciej doby wynosił o 7 zł mniej niż za dwie poprzednie doby łącznie. Oblicz koszt trzech noclegów Kacpra i Szymona w górach.

Zadanie 4        

Na przyjęciu urodzinowym były dwa torty: orzechowy i czekoladowy. Dziewczynki zjadły    tortu orzechowego i    czekoladowego, natomiast chłopcy zjedli    tortu orzechowego i    czekoladowego. Oblicz, jaka część tortu orzechowego, a jaka czekoladowego pozostały po przyjęciu. Którego tortu zostało więcej i o ile więcej?

Zadanie 5        

Turysta przeszedł 10 km w ciągu 2,5 godziny. Oblicz, jaką drogę pokonał on w ciągu jednej minuty oraz w ciągu jednego kwadransa.

 

TERMIN ODDANIA 20.12.2022r.