Matematyk z błyskiem

 Zostań najlepszym matematykiem wśród uczniów klas 4-5

 

„Matematyk z błyskiem”

Cel konkursu:

 • tworzenie sytuacji stymulujących i przyspieszających rozwój intelektualny.
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • dostarczenie okazji do pracy nad umiejętnościami i uzdolnieniami .
 • rozwijanie umiejętności dotyczących stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w nietypowych sytuacjach problemowych.

Okres trwania:

 

 październik 2018 r. –  czerwiec 2019 r.

Uczestnicy – zainteresowani uczniowie z klas 4 i 5.

REGULAMIN

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klasy 4 i 5.
 2. Przed przystąpieniem do konkursu, każdy zainteresowany uczeń, przekazuje nauczycielowi uczącemu zaklejoną kopertę, na której zapisuje swój kod literowy

      ( max. 5 znaków ), a wewnątrz zamieszcza kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem

       oraz klasą.        

 1. Co trzy tygodnie w gablocie matematycznej na I piętrze umieszczany będzie nowy zestaw składający się z pięciu zadań.
 2. Uczniowie rozwiązane zadania przekazują uczącemu nauczycielowi matematyki
  w kopercie formatu A4, opisanej kodem ( każde zadanie na osobnej kartce również zaopatrzonej kodem).
 3. Punktacja za wykonane zadania umieszczana będzie w gablocie matematycznej obok  kolejnych zestawów.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w czerwcu.
 5. Uczniom, którzy systematycznie uczestniczyć będą w konkursie, każdy nauczyciel matematyki wystawi ocenę celującą w obszarze działalności pozalekcyjnej.
 6. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni możliwością uzyskania oceny o stopień wyższej z  matematyki.