Nie pal przy mnie, proszę.

Informacja na temat realizacji programu antynikotynowego w kl. I-III

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

        W bieżącym roku w naszej szkole kontynuujemy realizację  programu profilaktycznego

„Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klasy  III  oraz ich rodziców.

        Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, a także kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Program zawiera uporządkowane treści dotyczące zdrowia. Umożliwia realizację zajęć różnymi metodami aktywizującymi.

Składa się z 5 zajęć warsztatowych o następującej treści.

  1. Co to jest zdrowie?
  2. Od czego zależy nasze zdrowie?
  3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  5. Nie pal przy mnie, proszę

Cele szczegółowe programu to:

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • Kształtowanie u dzieci postaw, odpowiedzialności za własne zdrowie
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

Termin realizacji:    ROK SZKOLNY  2017  / 2018

Koordynator : Beata Czeladka