Rachmistrz: zadania- zestaw 2

RACHMISTRZ

  klasy  VII  i VIII

    ZESTAW II

Zad.1 .  Dzielniki

Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 63, a ich największym wspólnym dzielnikiem jest 7. Jakie to liczby? Znajdź wszystkie możliwości.

Zad. 2. Liczby

Sprawdź, która z liczb jest większa:

1999            2000
2000   czy    2001

Zad. 3. Na ile sposobów?

Z cyfr 1,2,3,4 utwórz wszystkie możliwe liczby czterocyfrowe o różnych cyfrach, w których 1 nie jest cyfrą jedności, 2 nie jest cyfrą dziesiątek, 3 – setek, 4 – tysięcy.

Zad. 4.  Obwód

Obwód prostokąta zbudowanego z dwudziestu jednakowych kwadratów wynosi 126. Jakie może być pole tego prostokąta? Rozważ wszystkie możliwości.

Zad. 5.  Ile elementów?

Czy można do sześciu pudełek włożyć 13 przedmiotów tak, aby w każdym
z nich była inna liczba przedmiotów? Odpowiedź uzasadnij.

TERMIN ODDANIA ZESTAWU – 20.12.2022r.