Regulamin konkursu Rachmistrz

Zostań najlepszym matematykiem wśród uczniów klas 7-8

Rachmistrz”

Cel konkursu:

 • tworzenie sytuacji stymulujących i przyspieszających rozwój intelektualny.
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • dostarczenie okazji do pracy nad umiejętnościami i uzdolnieniami .
 • rozwijanie umiejętności dotyczących stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w nietypowych sytuacjach problemowych.

Okres trwania:

październik 2022r. – maj 2023 r.

Uczestnicy – zainteresowani uczniowie z klas 7 i 8.

REGULAMIN

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klasy 7 i 8.
 2. Przed przystąpieniem do konkursu, każdy zainteresowany uczeń, przekazuje nauczycielowi uczącemu zaklejoną kopertę, na której zapisuje swój kod literowy (max. 5 znaków), a wewnątrz zamieszcza kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
 3. Co trzy tygodnie w gablocie matematycznej na I piętrze umieszczany będzie nowy zestaw składający się z pięciu zadań.
 4. Uczniowie rozwiązane zadania przekazują uczącemu nauczycielowi matematyki
  w kopercie formatu A4, opisanej kodem ( każde zadanie na osobnej kartce również zaopatrzonej kodem).
 5. Punktacja za wykonane zadania umieszczana będzie w gablocie matematycznej obok kolejnych zestawów.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w czerwcu.
 7. Uczniom, którzy systematycznie uczestniczyć będą w konkursie, każdy nauczyciel matematyki wystawi ocenę celującą w obszarze działalności pozalekcyjnej.
 8. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni możliwością uzyskania oceny o stopień wyższej z matematyki.