Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 1. Cel nadrzędny

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie młodzieży do aktywnej, twórczej pracy. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego zakłada stałą współpracę z Dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, Radą Rodziców, a także uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.     

 1. Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

– Wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

– Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności w działaniach na rzecz szkoły.

– Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.

– Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

– Dbałość o motywację i zaangażowanie uczniów w wolontariat.

III. Założenia na rok szkolny 2017/2018

– Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

– Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.

– Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.

– Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.

– Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

– Rozwijanie prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach.

– Uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez działalność uczniów i nauczycieli w ramach wolontariatu, a także poprzez realizację projektów i akcji organizacji humanitarnych i pozarządowych.

 1. Harmonogram działań

WRZESIEŃ:

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
 3. I zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wykonanie gazetki z aktualnymi danymi Samorządu.
 5. Ustalenie zasad „Szczęśliwego numeru” w nowym roku szkolnym.

PAŹDZIERNIK:

 1. Organizacja dyskoteki przez nowego przewodniczącego szkoły.
 2. Rozpoczęcie akcji „Szczęśliwy Numer”.
 3. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 4. II zebranie Samorządu Uczniowskiego.

LISTOPAD:

 1. Święto Niepodległości – wykonanie gazetki okolicznościowej.
 2. Ogłoszenie konkursu na Najlepszą Klasę SP 2 roku 2017/2018 (zadania na każdy miesiąc).
 3. Organizacja dyskoteki andrzejkowej.
 4. III zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 5. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

GRUDZIEŃ:

 1. Mikołajki.
 2. Podsumowanie zadania konkursowego nr 1 i ogłoszenie zadania nr 2 (na grudzień).
 3. Przeprowadzenie akcji sprzedaży świątecznych kartek dla Stowarzyszenia „Sursum Corda”.
 4. Udział w akcji: „Maraton Pisania Listów” Amnesty International.
 5. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

STYCZEŃ:

 1. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
 2. Podsumowanie zadania nr 2 i 3 i ogłoszenie zadania nr 4 (na luty).
 3. Bal karnawałowy.
 4. IV spotkanie Samorządu.

 

LUTY:

 1. Zorganizowanie Poczty Walentynkowej.
 2. Podsumowanie zadania nr 4 i ogłoszenie zadania nr 5 (na marzec)
 3. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

MARZEC:

 1. Szkolny Dzień Kobiet.
 2. Pierwszy Dzień Wiosny na wesoło.
 3. Podsumowanie zdania nr 5 i ogłoszenie zadania nr 6 (na kwiecień).
 4. V Spotkanie Samorządu.

KWIECIEŃ:

 1. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
 2. Podsumowanie zadania nr 6 i ogłoszenie zadania nr 7 (na maj).
 3. VI Spotkanie Samorządu.

MAJ:

 1. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji święta Konstytucji Trzeciego Maja.
 2. Tydzień życzliwości w naszej szkole (karteczki motywacyjne, drzewka życzliwości, poczta życzliwości, itp.).
 3. Podsumowanie zadania nr 7.
 4. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
 5. VII Spotkanie Samorządu.

CZERWIEC:

 1. Dzień Dziecka.
 2. Najsympatyczniejsza uczennica, najsympatyczniejszy uczeń – wybory szkolne.
 3. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
 4. Podsumowanie zadania nr 8 oraz ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszą Klasę SP 2 roku 2017/2018.
 5. VIII spotkanie Samorządu podsumowujące rok szkolny 2017/2018.
 6. Prace Samorządu w trakcie roku szkolnego

– Współpraca z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.

Udział w akcjach charytatywnych, działalność wolontariatu.

Współudział w uroczystościach szkolnych i lokalnych.

 

 1. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może być modyfikowany i zmieniany w trakcie roku szkolnego w zależności od bieżących potrzeb.