Zajęcia pozalekcyjne 2022_2023

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. 2 – 3 CZWARTEK, 08:50 – 09:35 p. Teresa Góra