Cała Polska czyta dzieciom

26 marca 2017 r. w ramach Ogólnopolskiego Czytania Dzieciom,
największego święta w ramach kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta
dzieciom”, dzieci z edukacji wczesnoszkolnej wysłuchały bajkę „Pchła
Szachrajka” w wykonaniu aktorów z grupy teatralnej „halo grupa” pod
kierunkiem Urszuly Frąszczak-Matyjewicz.

Imprezę zorganizowała
p.E.Grzyb,M.Grzyb i M.Oleś.