Sukces w konkursie „Uczę się Bezpiecznie Żyć”

  15 maja w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się Finał Dolnośląskiego XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się Bezpiecznie Żyć” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP.  Uczestniczyło 120 dzieci (48 placówek oświatowych z terenu województwa) w tym nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2: Oliwia Rogojsza, Jakub Orłowski, Bartek Arsiuta . Trójka tych małych ratowników, ponownie osiągnęła ogromny sukces.  Pod opacznym okiem, Pani Teresy Góry dzieci zajęły II miejsce na finale dolnośląskiego konkursu. Ogromny bagaż doświadczeń ,doskonalony przez Panią opiekun grupy, będzie niósł poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu.
T. Góra