Konkurs Literacki

26 lutego zostały ogłoszone wyniki VI Powiatowego Konkursu
Literackiego :”Zatrzymać w czasie”. W grupie uczniów klas III szkoły
podstawowej 1 miejsce zajął Antoni Blatkiewicz z kl.III c pod
kierunkiem p.Moniki Grzyb. Gratulujemy.

info./tekst M. Grzyb