Powiatowy Konkurs Ortograficzny

19 lutego odbył się w szkole Powiatowy Konkurs Ortograficzny, etap
szkolny dla klas II-⁠III. W konkursie wzięło udział 24 dzieci . Do
grupy laureatów w kolejności otrzymanych punktów należą: Emilia
Jakubczyc (III c), Antoni Blatkiewicz ( III c), Dawid Skonieczny ( III
a), Joanna Żurawek ( III a), Maja Szabłowska ( III c). Gratulujemy
wszystkim uczestnikom osiągnięć.

    

info./tekst M. Grzyb