Ogólnopolski Konkurs Wiedzy

8 marca uczniowie z kl.III c wzięli udział w  Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy: Zuch, część semestralna organizowanym przez Centrum Edukacji
Szkolnej. Uczestnicy rozwiązywali zadania polonistyczne, matematyczne i
środowiskowe. Teraz czekamy już tylko na wyniki.

info./tekst M. Grzyb