Maj, klasa 3 c- Uczniowie stali się pomysłodawcami akcji klasowej: Pomagamy bezdomnym zwierzętom. Dzieci zebrały duże ilości pokarmu, żwirku, rzeczy użytecznych dla zwierząt ze schroniska.

Przekazaliśmy wszystko do schroniska w Dłużynie Górnej.

info./tekst M. Grzyb