Centrum Wolontariatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu prowadzi Centrum Wolontariatu.

Koordynatorami Centrum Wolontariatu są Panie Iwona Marcinkiewicz i Marzena Zasańska.

Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do zgłaszania się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, bezpośrednio do ww. pracowników socjalnych w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz telefonicznie pod nr 075 645 78 21 oraz 075 645 78 14.– Karolina Prosół Dyrektor MOPS w Bolesławcu tel. 75 645 78 25

www.mops.boleslawiec.pl

KLAUZULA INFORMACYJNAw sprawie polityki przetwarzania danych osobowych Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu, ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec.2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest możliwy pod adresem e-mail iod@mops.boleslawiec.pl oraz pod numerem telefonu 75 64578 13,3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu na podstawie :- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,4) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji,7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano    na podstawie zgody przed jej cofnięciem,8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,9) Informujemy, że podanie danych przetwarzanych przez Administratora Danych jest wymogiem ustawowym,10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.