Rodzinna wycieczka

29 maja 2022 r. klasa I b z wychowawcą i rodzicami wybrała się na wycieczkę do Jeleniej Góry.

Głównym celem wycieczki było aktywne uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym, jakim był NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY

pt.”Na bezkresach wyobraźni…”, który odbył się w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Uczniowie i rodzice poznali nowoczesny gmach filharmonii, uczniowie rozwijali wrażliwość artystyczną, poznali brzmienie i wygląd instrumentów muzycznych.

Była to także wspaniała okazja do wdrażania zasad zachowania się w miejscach takich, jak filharmonia, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz integracji zespołu klasowego i rodziców.

Po koncercie udaliśmy się na posiłek do Pizza Hut.

Rodzinna, niedzielna wycieczka była atrakcyjną formą spędzenia czasu, która wzmocniła więzi uczuciowe z rodziną i momentem relaksu dla wszystkich uczestników wycieczki.

Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom wycieczki za sprawny

i bezpieczny przebieg wycieczki, zaś pani Karolinie Dzierwie

za pełnienie funkcji opiekuna i  wspólny wyjazd.

Beata Czeladka