Dzieło Nowego Tysiąclecia

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,  w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski.
Ten dzień ma również aspekt charytatywny. Odbywają się z tej okazji przykościelne zbiórki pieniędzy na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych  rodzin.
W niedzielę, 23 października 2022 roku na wszystkich Mszach świętych, uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Iwony Wilczyńskiej kwestowali w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej.

info/I.Wilczyńska