Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

   W tym roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego, z uwagi na termin ferii zimowych, obchodziliśmy w naszej szkole już 6 lutego.
   Jest to święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Bangladeszu, gdzie 21 lutego 1952 roku, podczas pokojowej demonstracji, zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, lecz także przypominać o różnorodności językowej oraz o tym, jak ważna jest ochrona języków ojczystych jako wspólnego dziedzictwa kulturowego. Bo kiedy języki zanikają, to samo dzieje się z bogatą różnorodnością kulturową świata. To języki przekazują i chronią tradycyjną wiedzę i kulturę, a społeczeństwa nie mogą bez nich istnieć.
   Nasza szkoła bardzo chętnie włącza się w obchody tego wyjątkowego święta i w związku z tym, w tym roku, przygotowaliśmy dla uczniów kilka ciekawych pomysłów. Podczas przerw poznawaliśmy flagi różnych państw – przy okazji malowaliśmy je na naszych twarzach, rozpoznawaliśmy, w jakich językach zostały napisane różne wyrazy – w ten sposób powstały wielojęzyczne wyklejanki, od uczniów z Ukrainy uczyliśmy się alfabetu i słów w języku ukraińskim, natomiast na 4. godzinie lekcyjnej odbył się konkurs „Polonistyczna supermoc”. Wzięły w nim udział trzyosobowe reprezentacje klas, których zadaniem było rozwiązanie testu dotyczącego kultury języka polskiego oraz wyrecytowanie przed komisją konkursową wyjątkowo trudnych łamańców językowych. Rywalizację wygrała klasa VIII A, II miejsce zajęła V A, a III miejsce ex aequo przypadło VII A oraz VIII D. Przygotowaliśmy również gazetki oraz plakaty poświęcone różnym językom, historii języka polskiego oraz polskim dialektom i gwarom.
   Mamy nadzieję, że uczestnicząc w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, wzbudzimy wśród uczniów świadomość, jak ważne są troska o nasz język ojczysty, tożsamość narodową, a także szacunek wobec kultur innych narodów.

Samorząd Uczniowski