Dzień Ziemi

Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które obyły się  21 kwietnia 2023r.


Uczniowie uczestniczyli w pogadance z przedstawicielem Nadleśnictwa Bolesławiec – Panią Anną Makielską, podczas której dowiedzieli się, jak wygląda nasz las, jakie żyją w nim gatunki roślin i zwierząt oraz jaką rolę odgrywa las życiu człowieka.
Z kolei druga grupa uczniów obejrzała prezentację, jaką przygotowali uczniowie Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych wraz z opiekunem Panem Adrianem Graczykiem, na temat zdrowej żywności. Uczniowie  dowiedzieli się, co to są konserwanty, jak szkodliwe są napoje energetyczne. W związku z obchodami Dnia Ziemi zostały ogłoszone dwa konkursy: fotograficzny: „Przyroda wokół nas” i klasowy „Ukwiecona szkoła”.

info J.Smolińska-Yacoubi