Święto Konstytucji Trzeciego Maja

       27 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie z klas IV-VII, pod opieką nauczycieli z zespołu humanistycznego, przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.
Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska, która przypomniała zebranym o tym, że powinniśmy być dumni z dokonań poprzednich pokoleń Polaków i naszej narodowej tradycji. Dodała również, że rozpoczynamy okres przygotowań do nadania szkole imienia Orła Białego, wybranego przez całą społeczność szkolną. Podczas uroczystości przedstawiono także historię konstytucji, co było okazją do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski. Ponadto wyjątkowo zaprezentowali się uczniowie klas II a i III b, którzy pięknie zatańczyli poloneza. Nie zabrakło również odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.
Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim przeżywania w radosnej i patriotycznej atmosferze chwil związanych ze świętami majowymi.

info A.Korczak