Sprzątanie świata

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety? Można.
21 września 2023r. klasy 7a i 7c wzięły udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”.
Młodzież zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i worki wyruszyła na sprzątanie lasu przy ul.Jeleniogórskiej. Wszyscy uczestnicy akcji wykazali się wielkim zapałem i zaangażowaniem.
Uczniowie zebrali m.in. szklane butelki, puszki, foliowe opakowania i reklamówki.
Akcja „Sprzątanie świata” to bardzo ważne przedsięwzięcie, budujące świadomość ekologiczną w społeczeństwie, umożliwiającą uporządkowanie terenów zielonych wokół siebie.
To także działalność edukacyjna- im wcześniej młodzi ludzie wyrobią w sobie nawyk sprzątania, segregacji odpadów oraz ograniczania ich ilości, tym lepiej będzie dla świata.
MUSIMY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI MŁODEGO POKOLENIA ZA OBECNY I PRZYSZŁY STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

tekst Sabina Kruk