Ogólnopolski Projekt Matematyczny „Kreatywna Matematyka”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Matematycznym „Kreatywna Matematyka”. W ramach realizacji projektu edukacyjnego, będziemy podejmować szereg działań rozbudzających kreatywność, rozwijających kluczowe kompetencje matematyczne i odkrywających matematykę z zupełnie innej strony.