Z radością informujemy, że złożony przez naszą bibliotekę wniosek na zakup nowości wydawniczych
i sprzętu komputerowego do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeszedł pomyślną procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 15000 zł w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w roku 2024”.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest promocja czytelnictwa w Polsce, wzmocnienie roli bibliotek i zwiększenie atrakcyjności księgozbioru biblioteki szkolnej.

W ramach programu planujemy zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowań uczniów, realizację zadań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu komputerowego. Działania programowe będą realizowane w roku szkolnym 2024/2025.