I Ty możesz zostać Demostenesem!

27 marca 2024 r. w sali konferencyjnej BOK-MCC odbył się konkurs oratorski.
Organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bolesławcu konkurs „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” już po raz X-ty pozwolił uczniom na zaprezentowanie w ciekawej formie własnych przemyśleń na temat otaczającej ich rzeczywistości, zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne aspekty życia młodych ludzi.
Najważniejsze cele konkursu to popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o piękno polszczyzny oraz poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną, doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów w kulturalny sposób, przygotowanie do udziału w życiu publicznym.
Sensowności i celowości przedsięwzięcia dowodzi fakt, że honorowy patronat nad konkursem objęła Rada Języka Polskiego. Konkurs odbywał się również pod Patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Jury pod przewodnictwem p. Urszuli Frąszczak – Matyjewicz wyłoniło czworo laureatów i jedną osobę do wyróżnienia.

  • I miejsce i tym samym tytuł Dolnośląskiego Demostenesa zdobył Adrian Małoszyc
  • II miejsce ex aequo zdobyli Liliana Kozioł i Danylo Navrotskyi
  • III miejsce – Wiktoria Burzawa
  • Wyróżnienie – Sabina Kruk

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast zdobywca I miejsca otrzymał również statuetkę: Dolnośląski Demostenes 2024.
Poziom tegorocznego finału był bardzo wysoki, tematyka poruszanych tematów – interesująca i różnorodna.
Po raz kolejny okazało się, że warto organizować tego rodzaju konkurs, ponieważ daje on możliwość  uczniom szkół podstawowych i średnich napisania własnego, autorskiego przemówienia, wygłoszenia go przed zgromadzoną publicznością, wypowiedzenia się na tematy związane z ich postrzeganiem otaczającego ich świata, nabywania umiejętności oratorskich, korzystania z możliwości przekazywania treści pozawerbalnie.
Podczas tych wystąpień mają możliwość pracy nad odwagą w prezentowaniu własnych poglądów, umotywowania zdania i wyborów, opanowania tremy i nabywania szlifów w autoprezentacji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Irena Sikora-Kołodyńska