Piękna nasza Polska cała. Świat legend.

14 XI uczniowie z klas I-III wzięli udział w imprezie: ,,Cała Polska czyta dzieciom” pod hasłem:,,Piękna nasza Polska cała. Świat legend.”, która odbyła się w sali widowiskowej CIK-„Orzeł”. Naszymi gośćmi byli panowie: Z-ca Prezydenta Miasta Kornel Filipowicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Krzysztof Hewak. Przeczytali dzieciom „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie. O początkach państwa polskiego.” oraz wręczyli nagrody za osiągnięcia w konkursie plastycznym. Podczas prezentacji:”Jesteśmy Polką i Polakiem” uczniowie odpowiadali na pytania prowadzącej, pani Moniki. Grupy z klas prezentowały na scenie tańce, wiersze i piosenki.  Po spotkaniu dzieci, rodzice i goście mogli obejrzeć na holu prace plastyczne ze „Szkolnego Konkursu Plastycznego: Najpiękniejsze miejsca w Polsce”.