List DKO

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
proszę przesłać załączony list 
do wszystkich nauczycieli zatrudnionych

w Państwa szkole/placówce
oraz zamieścić go na stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku
i życzeniami zdrowia

Roman Kowalczyk
Dolnośląski
Kurator Oświaty