AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE

19 kwietnia przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. 
Symbolem pamięci tego wydarzenia z wiosny 1943 roku jest żonkil, a to dlatego, że ostatni przywódca zrywu Marek Edelman w każdą rocznicę składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta.

 

        Aby upamiętnić ofiary tego wydarzenia Szkoła Podstawowa nr 2 włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która  ma na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim. 

info./tekst: Ewa Szajwaj