Nasza szkoła przy współudziale Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu zorganizowała etap finałowy VIII Powiatowego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Uczestnicy zmagali się z zadaniami problemowo – rachunkowymi, rozwiązywali interaktywny test komputerowy oraz przeprowadzili  eksperyment fizyczny, którego celem było potwierdzenie określonej hipotezy. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 7c Marcin Domalewski.

info/tekst Z. Zarzycki