Niezwykła lekcja historii w klasie 3a

19 kwietnia w klasie 3a miała miejsce niezwykła lekcja historii.
Z inicjatywy pani Justyny Paszek klasa wzięła udział w „Akcji Żonkile”, której inicjatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie.

W tym roku po raz pierwszy akcja została skierowana także do uczennic i uczniów klas 1-3. Specjalnie dla tej grupy wiekowej powstały dwa opowiadania. Dla klasy trzeciej wybrane zostało opowiadanie Justyny Bednarek „Historia z pewnej ulicy”. Na podstawie jego treści powstała lekcja, mająca na celu uświadomienie dzieciom, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi. Były rozmowy o emocjach, wartościach, sprawiedliwości i stracie. Dzieci dowiedziały  się również, kim są Żydzi i kim są osoby odznaczone medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, poznały podstawowe informacje na temat życia podczas II wojny światowej .
Panie Justyna Paszek i Teresa Góra były dumne z dojrzałości, aktywności i wyciągania
przez dzieci mądrych wniosków. Na koniec każdy wykonał, swoją własną techniką plastyczno-techniczną, żonkil- symbol powstania w getcie warszawskim. Natomiast lekcje tego dnia podsumowały słowa jednego z bohaterów opowiadania, profesora Infelda:

„Jedyne, o co warto walczyć na tym świecie, jest miłość. I ludzie, których kochamy
i którzy nas kochają”.

info/tekst J.Paszek