W kwietniu zakończyła się 16. już edycja Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.

Z przyjemnością wzięliśmy w niej udział. Obejrzeliśmy wartościowe i intrygujące filmy. Rozmawialiśmy podczas lekcji na ich temat, a poruszały one wiele problemów dnia codziennego. Stereotypy, wykluczanie, uprzedzenia, dyskryminacja, wojna, marginalizacja, życie i śmierć, utrata bliskich osób, samotność pokazane w sposób przystępny, ciekawy. Każdy film dopełniały prelekcje, karty pracy, można było skorzystać ze scenariuszy lekcji. Wyjście do kina stawało się inspiracją do działań wychowawczych, stwarzało klimat współpracy i wzmacniało więzy interpersonalne w klasie.
W projekcjach brali udział uczniowie wszystkich poziomów: z klas 1-3 (6 filmów), 7-8 ( 6 filmów), 4-5 ( 7 filmów). Czekamy już na kolejną edycję NHEF.
Monika Grzyb