„Razem przez świat”

 

W roku szkolnym 2022/23 wszystkie klasy I- III przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Razem przez świat”.

W trakcie roku szkolnego będziemy wzmacniać poczucie więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem, odkrywać swoje mocne strony, budować atmosferę życzliwości, tolerancji, akceptacji, poszerzać wiedzę na temat Polski i wybranych państw europejskich, rozwijać swoje zdolności z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – plakat

info/ S.Łukasiewicz-Nawieśniak