zDOLNY ŚLĄZAK

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE!!!

Zachęcamy do udziału w konkursach przedmiotowych dla uczniów województwa dolnośląskiego zDolny Ślązak 2022-2023.
Konkursy przedmiotowe zDolny Ślązak realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i obejmują następujące przedmioty szkolne: język polski, matematykę, historię, biologię, geografię, chemię, fizykę, język angielski oraz język niemiecki.

Administratorem danych osobowych uczniów biorących udział w ww. konkursach przedmiotowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 53-153 Wrocław.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w szkole u nauczyciela przedmiotu poprzez złożenie karty uczestnictwa.
Regulamin konkursów oraz bieżące informacje znajdują się na stronie https://zdolnyslazak.edu.pl/Harmonogram zDolny Ślązak

Info. Ewa Szajwaj